in card visit incatalog in bao bì in túi giấy

Sự khác nhau giữa Profile, Catalogue, Brochure

Sự khác nhau giữa Profile, Catalogue, Brochure

Câu từ trong dịch vụ in ấn làm nhiều khách hàng hiểu nhầm. Hôm nay mình sẽ có bài viết giúp bạn hiểu rõ sản phẩm hơn.
 + Cái khác nhau thứ nhất là mục đích sử dụng
- Catalogue mục đích như một cuốn sách giới thiệu tất cả các sản phẩm bạn có.
- Profile: Thể hiện năng lực của công ty bạn cho mọi người biết

- Brochure: Mang tính quảng bá ngắn hạn
+ Cái khác thứ hai là đối tượng người đọc.
- Catalogue dùng cho khách hàng chung chung của công ty, đa sạng sản phẩm để họ biết.
- Profile dành cho nhiều đối tượng khác nhau.
- Brochure sử dụng cho khách hàng riêng biệt, một nhóm khách hàng mục tiêu của công ty.


Cái khác nhau thứ ba về hình ảnh, kích thước
Do mục đích sử dụng khác nhau, nên kích cỡ và hình ảnh sẽ khác nhau.
- Catalogue: Kích thước cái này  tùy vào doanh nghiệp, hình ảnh mang tính chất minh họa cho sản phẩm.
- Profile: Sử dụng kích thước A4, hình ảnh là các sản phẩm nổi bật, thế mạnh của công ty.
-Brochure: Hình ảnh tự do, kích thước đa dạng.


+ Cái thứ tư là thông điệp truyền đạt
- Catalogue: Mang tính chất giới thiệu cụ thể các sản phẩm.
- Profile: Quảng bá giới thiệu hình ảnh của công ty, năng lực công ty.
- Brochure:  Mang tính chất sử dụng chung chung, có thể giới thiệu sản phẩm...
+ Cái thứ năm khách nhau vè kích thước, hình ảnh.


+ Cái khác thứ năm là cách sử dụng
- Catalogue: Sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh, có thể trực tiếp hay gián tiếp đều được.

- Profile: Sử dụng trong việc gặp đối tác trực tiếp.

- Brochure: Được sử dụng tại các nơi công cộng, như hình thức phát tờ rơi.
Trên là những cách để bạn nhận biết sản phẩm.


Sản phẩm liên quan